Her er det trettende kullet fra (N) Merridancers
Mor: Parkveiens Billie Holiday
Far: Innocent Rose's Lucky Luke(N)Merridancers Sonny Bono
(N)Merridancers Cher